ഏതെങ്കിലും ഫലം

 • ശേഖരം തീർന്നു പോയി!
  ഓഫറുകൾ , യൂറോബാംഗേഴ്സ് വിലപേശൽ കരാർ

  തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജെറേനിയം ഒറ്റ-പൂക്കളുള്ള വേരൂന്നിയ വെട്ടിയെടുത്ത് വാങ്ങുക

  പൂവിടുന്നത് വളരെ ആവേശഭരിതവും അനന്തമായി തോന്നുന്നു. ഒറ്റ പൂക്കളുള്ള തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജെറേനിയങ്ങൾ ആൽപ്‌സ് പർവതനിരകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെ ചില തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജെറേനിയങ്ങൾ നിരവധി ചാലറ്റുകളെ വർണ്ണാഭമായി അലങ്കരിക്കുന്നു.

  നിങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പ്, പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള നിറങ്ങളിൽ തൂക്കിയിടുന്ന ജെറേനിയം വേണോ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ധാരാളം ഓപ്ഷനുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഭാഗ്യം.

  ശ്രദ്ധിക്കുക! പൂക്കൾ ഇല്ലാതെ ഒരു കട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. †